Create free account

Vilkår & betingelser

 1. Generelle oplysninger

1.1 

Make Influence ApS (”Make Influence”) 
Nr. 40061320 
Strandgade 70, 1. 
1404 København K 
[kontakt link] 

 

1.2 
Disse handelsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for de ydelser, Make Influence tilbyder til Influencere (”Influenceren”), herunder ved oprettelse af en Influencerkonto på Makeinfluence.com og ved reklame for en Virksomhed (”Virksomheden”). 

 

1.3 
Make Influence forbeholder sig retten til ensidigt at ændre Betingelserne løbende. Influenceren bedes derfor holde sig opdateret på Make Influences hjemmeside. 

 

 1. Tilmelding og proces

  2.1 
  Influenceren er forpligtet til ved tilmelding eller opdatering at opgive korrekte kontaktoplysninger. 
   
  2.2 
  Links til medier skal være korrekte. Ved blogs, grupper eller sider på andres medier angives specifik webadresse. 
   
  2.3 
  Er der behov for at være tilmeldt med flere medier, så kan disse tilføjes efter tilmelding. Dog skal medier i kategorien 'Erotik og sex' have deres egen tilmelding. 
   
  2.4 
  IP-adressen og den persondata, der lagres og gemmes, skal oplyses. 
  3. Aftaleindgåelse og tilmelding til Kampagner 
   
  3.1 
  Aftaleindgåelse (godkendelse af ansøgninger) sker mellem Influenceren og Virksomheden med Make Influence som mellemmand. 

 

3.2 

Får influenceren tilsendt produkter i forbindelse med en kampagne på Make Influence’s platform, forpligter influenceren sig ligeledes til, medmindre andet aftales at poste minimum 3 storylines (dvs. fordelt over tre forskellige dage) pr. kampagne pr. gang influenceren får tilsendt produkter. Det forventes at influenceren poster stories og/eller posts løbende i kampagneperioden og at alle produkter der modtages vises frem i influencerens promovering. Influenceren skal gøre brug af de unikke links i promoveringen før denne er gældende, med mindre andet er aftalt. Dette i form af at influenceren skal lave unikke links gennem Make Influence platformen og indsætte dem i link-funktionen på Instagram. 

 

Ethvert kampagnebrief skal udførligt gennemlæses, da influenceren ved at acceptere en kampagne, også accepterer de krav denne indeholder. Lever influenceren ikke op til disse krav, forbeholder Make Influence sig retten til at tilbageholde influencerens kommission indtil kravene er opfyldt. Dette gør sig ligeledes gældende i forbindelse med upfront-samarbejder, hvor Make Influence ligeledes forholder sig retten til at eftersende en regning svarende til manglende samarbejde (afgøres baseret på aftalt content mængde/reelt udført contentmængde), hvis der ikke leves op til aftalte promovering med virksomheden. 

 

Ydermere, forbeholder Make Influence sig retten til at sende en regning for tilsendte produkter, hvis ikke kravene til kampagnen er opfyldt. 

Make Influence forbeholder sig endvidere retten til at slette influenceren på platformen, hvis Make Influence vurderer at ovenstående krav ikke er opretholdt. 

 

3.3 

Produkter, der efter aftale med virksomheden, skal returneres efter promovering, skal tilbageleveres i salgsbar stand. Såfremt dette ikke overholdes er influenceren forpligtet til at erstatte produkterne. Overholdes kravene til en kampagne ikke, skal produkter ligeledes tilbagereturneres i salgsbar stand. 

 
3.4 
Influencerens ansøgning godkendes på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.), der er gældende på ansøgningstidspunktet. Virksomheden er ikke forpligtet til at godkende Influencerens ansøgning. 
 
3.5 
Virksomheden er forpligtet til at informere Influenceren om ændringer i f.eks. satser, men hverken Virksomheden eller Make Influence er forpligtet til at udbetale kompensation for ændringer. 
 
3.6 
Det er tilladt at kommunikere direkte med Virksomheden via Make Influences system, hvis kommunikationen er relevant for det samarbejde, som Influenceren er med i. 
 
 
4. Visning af reklame 

4.1 
Reklamer (banner, tekstlinks og lignende) må kun vises på egne websites/medier, dvs. websites, medier, blogs eller grupper, som er ejet af Influenceren, Influencerens firma eller Influencerens arbejdsgiver, eller hvor Influenceren er webmaster. De websites/medier, som Influenceren benytter, skal fremgå af dennes profil. 

 

4.2 

Influenceren skal altid markere indhold som reklame. 
 
4.3 

Make Influence henviser for så vidt angår persondatabehandling til Make Influences persondatapolitik. 
 
4.4 
Medier skal være på dansk (dog tillades websites på norsk, svensk og engelsk, hvis målgruppen er relevant for Virksomheden). Medier eller kontakt på andre sprog skal ske ved aftale med Make Influence. 
 
4.5 
Reklamer må gerne placeres i e-mailnyhedsbreve, medmindre Virksomheden frabeder sig dette i sin kampagne. 
 
4.6 
Følgende er ikke tilladt ifbm. visninger af reklamer: 
 
- Reklamer må ikke placeres i/videresælges via Influencerens netværk eller konkurrerende netværk. 
 
4.7 
For tekstlinks kan der være tilknyttet en vejledning for, hvordan disse skal bruges. Vejledningen skal følges, medmindre Virksomheden giver skriftlig dispensation. 
 
4.8 
Produktbilleder, der stilles til rådighed, må benyttes i forbindelse med markedsføring af Virksomhedens kampagne. Ønsker Influenceren at benytte andre af Virksomhedens billeder, skal dette ske ved aftale med Virksomheden. 
 
4.9 
På Facebook (sider, grupper, ads etc.) må Influenceren kun benytte kampagner, som tillader Facebook Ads og lignende (kan ses under selve kampagnen). 
 
4.10 
Via Google Adwords eller anden købt annoncering på søgemaskiner må Influenceren kun benytte kampagner, som tillader Google Adwords og lignende (kan ses under selve kampagnen), når formålet er at markedsføre Virksomheden. 
 
5. Afvisning af Influencer 
 

5.1 
Afvises Influenceren som deltager i en kampagne, skal Influenceren hurtigst muligt fjerne reklamemateriale for den berørte kampagne. 

 

 

 1. Misligholdelse

  6.1 
  Make Influence kontrollerer løbende, at Betingelserne og kampagnespecifikke retningslinjer bliver overholdt. Såfremt Make Influence konstaterer, at dette ikke sker, vil Make Influence som udgangspunkt sanktionere med en advarsel. Såfremt et forhold ikke er rettet op inden en angiven frist (som fastsættes i advarslen), har Make Influence mulighed for at slette Influencerens konto uden udbetaling af optjent saldo. 
   
  6.2 
  Ved groft brud på Betingelserne og kampagnespecifikke retningslinjer kan Make Influence slette Influencerens konto uden varsel og uden udbetaling af optjent saldo. 
   
  6.3 
  Ved tvivl om, hvorvidt Influenceren overholder Betingelserne og/eller kampagnespecifikke retningslinjer, kan Make Influence kontaktes. Dette gøres lettest via menupunktet ”Send besked”. 
   
  6.4 
  Hvis Influenceren benytter produktbilleder, skal Influenceren sørge for, at billedernes URL stadig læses fra Virksomhedens URL/billedlink. Så vidt muligt skal billeder benyttes direkte fra Virksomhedernes hjemmesider, frem for at gemme dem lokalt. 
   
  6.5 
  Hvis Influenceren laver eget materiale til Kampagnen, skal Influenceren være opmærksom på Forbrugerombudsmandens retningslinier for bl.a. prissammenligning og brug af ord som gratis, billigere/billigst. 
   
  6.6 
  Indhold, der fungerer som markedsføring for Virksomheden, skal i overensstemmelse med markedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens retningslinjer markeres som reklame, f.eks. med teksten 'Reklame', 'Annonce', ’reklamelink’ eller ’annoncelink’, se dog punkt 6.7. Influenceren har pligt til at oplyse dette klart, således at det fremstår som tydeligt for disses følgere og andre. 
   
  6.7 
  Hvis Influenceren laver en reklame til børn og unge under 18 år, skal Influenceren være særligt opmærksom på, at kravene til tydelighed skærpes. Det samme gælder, hvis en reklame retter sig til både børn og voksne. Indehold, der fungerer som markedsføring for Virksomheden, skal meget tydeligt markeres som en reklame, f.eks. med teksten ”REKLAME” eller ”ANNONCE”. 

 

6.8 

Omhandler en kampagne alkohol er denne omfattet af særligt skærpede regler jf. markedsføringsloven. 

Du skal derfor være særlig opmærksom på:  

 • At du ikke må være en del af denne kampagne, hvis du er under 25 år.  
 • Klart og tydeligt, at markere posts/stories som reklame.  
 • Ikke at opfordre til stort eller umådeholdent forbrug. 
 • Ikke at fremstille afholdenhed eller moderat forbrug på en nedsættende måde.  
 • Ikke at rette markedsføringen mod børn og unge.  

 
6.9 
Det skal endvidere tydeligt fremgå, hvem Influenceren reklamerer for. 
 
6.10 
Influenceren er forpligtet til at overholde gældende markedsførings- og reklamemarkeringsregler og indvilliger i at holde Make Influence og Virksomheden skadefri for et eventuelt ansvar, som Make Influence og Virksomheden kan blive mødt i anledning af Influencerens manglende overholdelse. 
 
6.11 
Reklamer må ikke benyttes på websites, der ulovlige eller indeholder anstødeligt indhold. 
 
6.12 
Hvis Virksomheden stiller materiale til rådighed, som viser sig at bryde loven, bedes Influenceren kontakte Make Influence omgående.

 

Influencer marketing

 1. Optjening og udbetaling af beløb
  7.1
  Optjente beløb tillægges Influencerens saldo. 
   
  7.2 
  Alle beløb vises eksklusive moms. 
   
  7.3 
  Ved afregninger til firmaer tillægges moms. 
   
  7.4 
  Ordrebeløb (grundlaget) hvoraf der optjenes for salg er typisk inkl. moms, men ekskl. fragt/gebyrer. 
   
  7.5 
  Make Influence udbetaler via bankoverførsel til alle bankkonti, hvor IBAN-nummer og eventuel SWIFT-kode er angivet. 
   
  7.6 
  Bankoplysninger skal være udfyldt via menupunktet Udbetalingskonto for at udbetaling kan foretages (og der skal være indtastet et CVR-nr., såfremt Influenceren er et registreret selskab). Det er influencernes ansvar at udfylde tilstrækkelige oplysninger, således betalingskontoen kan blive godkendt (godkendelse sker af Stripe), ellers kan Make Influence ikke foretage en udbetaling.  

 

7.7 

Salg kan slettes op til 30 dage efter et salg. I enkelte tilfælde kan virksomheder have særaftaler vedrørende der returret, hvorfor salg her kan slettes i en længere periode end de normale 30 dage. 
 
7.8 
Udbetalingstidspunktet afhænger af en række faktorer. Make Influence skal have fremsendte en faktura til Virksomheden, som Virksomheden skal have indbetalt fuldt ud til Make Influence. Alle betalinger foregår vi Stripe, hvorfor der må forventes en sagsbehandlingstid da Stripe er underlagt en række Hvidvaskningsregler, der betyder pengene er ”låst” indtil de frigives til Make Influences disposition.  

 

Hvis en Virksomhed ikke betaler sin faktura, eksempelvis grundet konkurs eller lignende, vil Influencerens optjente kommission blive slettet. 
 
7.9 
Før der kan ske en udbetaling skal der være optjent minimum 200 DKK eksklusive moms via leads og salg. 
 
7.10 
Influenceren modtager udbetalingen 1-2 dage efter udbetalingskørslen. På dit bankkontoudtog vil teksten være ”Make Influence, udb.”. 
 
7.11 
Melder Influenceren sig ud (sletter sin tilmelding), udbetales saldi under 200 kr. ikke. Hvis Influenceren har en saldo over 200 kr. ved udmeldelse, skal Influenceren kontakte Make Influence for at få den udbetalt. 
 
7.12 
Ved udbetaling til udenlandske bankkonti er udbetalingsgrænsen 200 kr. Der udbetales altid i DKK, og udbetaling sker via Stripe. 
 
 
8. Snyd og manipulation 
 
8.1 
Snyd og manipulation for at optjene beløb, der ikke retteligt bør optjenes i overensstemmelse med nærværende Betingelser (efter Make Influences vurdering) kan medføre advarsel eller øjeblikkelig sletning af Influencerens konto (efter Make Influences vurdering). 
 
8.2 
Som snyd opfattes alle tekniske eller menneskelige forsøg fra Influenceren selv eller dennes omgivelser på at optjene beløb, som ikke retteligt bør optjenes i overensstemmelse med Betingelserne, kampagner og naturen af Make Influences platform/forretningsmodel. 
 
8.3 
Snyd omfatter (men er ikke begrænset til): 

- automatiske kliks via scripts, et eksternt program eller en robot 
- tvungne klik for at brugeren opnår noget 
- skjulte reklamer 
- klik kaldt via frames og iframes 
- falske registreringer og ordrer 
 
8.4 
Manipulation er forsøg på at få andre til at foretage en handling, som genererer optjente beløb, uden at Virksomheden får en reel effekt, og hvor formålet alene er at forsøge at tjene penge, f.eks. systematiske klik 'for at holde siden i live'. 
 
8.5 
Manipulation omfatter (men ikke begrænset til): 

- opfordring til/anbefaling om at man klikker på reklamerne på siden (mundtligt eller skriftligt) 
- donate-sider o.l. 
- konkurrencer og spil der fordrer klik på reklamer 
- belønning for klik og tilmeldinger 
- spamming 
- reklamer anvendt som menupunkter 
- kamouflerede links 
- klik via eksterne klikbytte-, bannerbytte- eller visningssystemer 
 
8.6 
Ved snyd eller manipulation, hvor Influencerens profil herefter slettes, udbetales saldo ikke uanset beløbsstørrelse. 
 
8.7 
Er Influenceren i tvivl om brud på denne paragraf, så kontakt Make Influence. Dette kan gøres via menupunktet 'Send besked'. 
 
 
9. Fejlsituationer/annulleringer 
 
9.1 
Forbrugere har efter dansk lovgivning ret til at annullere ordrer. Der kan hertil opstå situationer, hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret eller er resultatet af en test e.l. Ligeledes kan ordrer være leveret af et andet affiliate netværk, dvs. hvor det andet netværk er den sidste, der leverer klikket fra brugeren. Virksomheden er berettiget til at annullere ovennævnte type ordrer, hvis Make Influence vurderer, at der er begrundelse herfor. Make Influence kan informere Influenceren om begrundelser for annulleringer. 
 
 
10. Optjeningsregel 
 
10.1 
For registreringer, leads og salg, er det den Influencer, som brugeren besøger sidst (og hvor denne klikker på reklamen), som optjener beløb. 
 
10.2 
Influenceren kan opnå indtjening for salg og registreringer via Virksomhedens/wehshoppens website i 30 dage fra en bruger har klikket på reklamen (standard cookietid). Make Influence tracker via cookies/kliks for at sikre dette. 
 
10.3 
Enkelte Kampagner kan have en anderledes cookietid (lavere eller højere). Dette vil i så fald fremgå af kampangens egne betingelser. 
 
 
11. Databehandling og Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger hos Make Influence 
 
11.1 
Make Influence’s website https://makeinfluence.com indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger. 
 
11.2 
Make Influence’s benytter sig endvidere også af cookies. Læs mere herom på følgende link her. 

 

 1. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

  12.1 
  Make Influence er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af en ydelse, som skyldes force majeure eller andre forhold, som ligger uden for Make Influences kontrol. Sådanne årsager omfatter, men er ikke begrænset til strømsvigt, svigt af internetforbindelse grundet internetudbyderen, strejke, uroligheder, stasligindgreb eller indgreb af offentlig myndighed. 
   
  12.2 
  Make Influence tager forbehold for eventuelle pris-, korrekturfejl, tekniske fejl, arbejdskonflikter eller andet. 
   
   
  13. Lov og værneting 
   
  13.1 
  Enhver tvist mellem parterne eller med Make Influence, som ikke kan løses i almindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og i øvrigt ved de almindelige domstole. 
   

 

 
 

Sidst opdateret: 27. september 2022.