Create free account

Privatlivspolitik for Influencere

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når du som influencer opretter en gratis konto Make Influence ApS (”vi” eller ”os”). Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De personoplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre eksempelvis i forbindelse med levering af vores ydelser.

 

1. Dataansvarlig


Make Influence ApS er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med vores samarbejde. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Make Influence ApS

CVR-nr. 40061320

Strandgade 70, 1.

1401 København K

Telefon: 88 24 74 72

 

2. De forskellige typer af behandling

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og til hvilke formål.

  • Vores løbende samarbejde

Når vi som en del af vores koncept sætter virksomheder i kontakt sammen med dig som influencer, behandler vi en række almindelige personoplysninger om dig. Det drejer sig blandt andet om dit navn, e-mailadresse, telefonnumre, køn, fødselsdatoer, IP-adresser og øvrige oplysninger på sociale medier, blandt andet dine målgrupper på disse medier.

Formålet med vores behandling af personoplysningerne er, at vi kan forbinde dig med de virksomheder, vi samarbejder med. Du kan herefter indgå aftaler om med disse virksomheder om promovering af deres brands. Bemærk, at det er os, som står for at udbetale dig din månedlige indtjening, og i den forbindelse behandler vi dine bank- og kontooplysninger.

Vi behandler dine personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da det er nødvendigt for at, at vi kan opfylde vores del af aftalen med dig vedrørende vores samarbejde.

Vi opbevarer personoplysningerne i 3 år efter kontraktforholdets ophør for at kunne dokumentere dette, indtil forældelsesfristen udløber. Regnskabsmateriale opbevares i henhold til kontrakten i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører, på grundlag af vores retlige forpligtelser i bogføringsloven og i forhold til SKAT, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

  • Kontaktformularer på hjemmesiden

På vores hjemmeside har vi kontaktformularer, som du kan benytte til at få kontakt med os. Når vores kontaktformularer benyttes, behandler vi almindelige personoplysninger i form af navn, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelle andre personoplysninger, som skrives i kontaktformularen med henblik på at vi kan besvare henvendelse.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, herunder at kunne besvare henvendelserne.

Henvendelserne slettes seneste 12 måneder efter, at de er besvaret.

  • Nyhedsbreve

Vi sender nyhedsbreve til dig, hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevene på vores hjemmeside. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger i form navn og e-mailadresse. Formålet med behandlingen er, at vi kan sende nyhedsbrevene.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Vi opbevarer oplysningerne, så længe vores du ønsker at modtage nyhedsbrevene fra os og i to år derefter.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive en e-mail til support@makeinfluence.com. Læs mere herom i privatlivspolitikkens afsnit 7.

 

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, samarbejdspartnere, herunder de virksomheder, hvis brands, du promoverer og SKAT.

 

4. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere i tredjelande. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere uden for EU. Overførselsgrundlaget er Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46. Du kan kontakte support@makeinfluence.com, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af relevant overførselsgrundlag, eller hvor relevant overførselsgrundlag er gjort tilgængelig.

Influencer marketing
5. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til support@makeinfluence.com. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Husk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage til, at vi kan sende dig vores nyhedsbreve, kan vi ikke længere sende dig nyhedsbreve.

 

6. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til support@makeinfluence.com.

 

7. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.

 

8. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til support@makeinfluence.com.