Create free account

Privatpolitik for virksomheder

Her kan du læse, hvordan Make Influence ApS (”vi” eller ”os) håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til en person, er personoplysninger. De personoplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med eksempelvis levering af vores ydelser.

1. Generelle oplysninger

 

1.1 

Make Influence ApS ("Make Influence") 
Nr. 40061320 
Strandgade 70, 1. 
1404 København K 
[kontakt link] 

 

1.2 
Disse handelsbetingelser (herefter "Betingelserne") gælder for de ydelser, Make Influence tilbyder til Influencere ("Influenceren"), herunder ved oprettelse af en Influencerkonto på Makeinfluence.com og ved reklame for en Virksomhed ("Virksomheden"). 

 

1.3 
Make Influence forbeholder sig retten til ensidigt at ændre Betingelserne løbende. Influenceren bedes derfor holde sig opdateret på Make Influences hjemmeside. 

2. Tilmelding og proces
 
2.1 
Influenceren er forpligtet til ved tilmelding eller opdatering at opgive korrekte kontaktoplysninger. 
 
2.2 
Links til medier skal være korrekte. Ved blogs, grupper eller sider på andres medier angives specifik webadresse. 
 
2.3 
Er der behov for at være tilmeldt med flere medier, så kan disse tilføjes efter tilmelding. Dog skal medier i kategorien 'Erotik og sex' have deres egen tilmelding. 
 
2.4 
IP-adressen og den persondata, der lagres og gemmes, skal oplyses. 
 
 
3. Aftaleindgåelse og tilmelding til kampagner 
 
3.1 
Aftaleindgåelse (godkendelse af ansøgninger) sker mellem Influenceren og Virksomheden med Make Influence som mellemmand. 

 

3.2 

Hvis Influenceren tilmelder sig og accepterer en kampagne på Make Influences platform og i den forbindelse får tilsendt produkter fra en Virksomhed med henblik på promovering, er Influenceren forpligtet til følgende, medmindre andet er aftalt: 

 • Influenceren skal poste mindst tre (3) storylines fordelt over tre (3) forskellige dage for hver gang Influenceren får tilsendt produkter. 
 • Influenceren skal løbende poste opslag, herunder posts, stories mv., i kampagneperioden. I opslagene skal der promoveres for samtlige af de modtagne produkter. 
 • Influenceren skal klart og tydeligt markere al promovering som reklame, f.eks. med teksten "REKLAME" eller "ANNONCE". 
 • Influenceren skal benytte unikke links i promoveringen. Hvis Influenceren har over 10.000 følgere, skal Influenceren indsætte de unikke links i "swipe up" funktionen i Influencerens stories. Hvis Influenceren har under 10.000 følgere, skal Influenceren indsætte de unikke links i Influencerens Instagram biografi. 
 • Influenceren skal udførligt gennemlæse ethvert kampagnebrief og gøre sig bekendt med kampagnens krav, som Influenceren accepterer ved at tilmelde sig og acceptere en kampagne. 
 • Influenceren skal have en aktiv dialog med Virksomheden via Make Influences platform, hvis Influenceren har indgået et kampagnesamarbejde med Virksomheden. 

Hvis Influenceren ikke opfylder ovenstående krav til kampagnen, forbeholder Make Influence sig følgende: 

 • Retten til at tilbageholde Influencerens kommission indtil kravene til kampagnen er opfyldt. 
 • Retten til at eftersende en regning svarende til det manglende samarbejde, hvis Influenceren har modtaget sin kommissionen up front. I denne forbindelse afgøres det manglende samarbejde på baggrund af den aftalte contentmængde og den reelt udførte contentmængde. 
 • Retten til at eftersende en regning svarende til værdien af de tilsendte produkter, medmindre Influenceren kan returnere produkterne i salgbar tilstand. 
 • Retten til at skjule eller slette Influenceren på Make Influences platform. 

 

3.3 

De produkter, som Influenceren har modtaget fra en Virksomhed, og som efter aftale med Virksomheden skal returneres efter promovering, skal returneres til Virksomheden i salgbar tilstand. Hvis Influenceren ikke overholder dette, er Influenceren forpligtet til at erstatte produkterne. 

 
3.4 
Influencerens ansøgning godkendes på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.), der er gældende på ansøgningstidspunktet. Virksomheden er ikke forpligtet til at godkende Influencerens ansøgning. 
 
3.5 
Virksomheden er forpligtet til at informere Influenceren om ændringer i f.eks. satser, men hverken Virksomheden eller Make Influence er forpligtet til at udbetale kompensation for ændringer. 
 
3.6 
Det er tilladt at kommunikere direkte med Virksomheden via Make Influences system, hvis kommunikationen er relevant for det samarbejde, som Influenceren er med i. 
 
 
4. Visning af reklame 

4.1 
Reklamer (bannere, tekstlinks og lignende) må kun vises på egne websites/medier, dvs. websites, medier, blogs eller grupper, som er ejet af Influenceren, Influencerens firma eller Influencerens arbejdsgiver, eller hvor Influenceren er webmaster. De websites/medier, som Influenceren benytter, skal fremgå af dennes profil. 

 

4.2 

Influenceren skal altid klart og tydeligt markere indhold, der fungerer som markedsføring for Virksomheden, som reklame i overensstemmelse med markedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens retningslinjer, f.eks. med teksten "REKLAME" eller "ANNONCE". 
 
4.3

Make Influence henviser for så vidt angår persondatabehandling til Make Influences persondatapolitik. 
 
4.4 
Medier skal være på dansk (dog tillades websites på norsk, svensk og engelsk, hvis målgruppen er relevant for Virksomheden). Medier eller kontakt på andre sprog skal ske ved aftale med Make Influence. 
 
4.5 
Reklamer må gerne placeres i e-mailnyhedsbreve, medmindre Virksomheden frabeder sig dette i sin kampagne. 
 
4.6
Følgende er ikke tilladt i forbindelse med visninger af reklamer: 
 
- Reklamer må ikke placeres i/videresælges via Influencerens netværk eller konkurrerende netværk. 
 
4.7 
For tekstlinks kan der være tilknyttet en vejledning for, hvordan disse skal bruges. Vejledningen skal følges, medmindre Virksomheden giver skriftlig dispensation. 
 
4.8
Produktbilleder, der stilles til rådighed, må benyttes i forbindelse med markedsføring af Virksomhedens kampagne. Ønsker Influenceren at benytte andre af Virksomhedens billeder, skal dette ske ved aftale med Virksomheden. 
 
4.9 
På Facebook (sider, grupper, ads mv.) må Influenceren kun benytte kampagner, som tillader Facebook Ads og lignende (kan ses under selve kampagnen). 
 
4.10
Via Google Adwords eller anden købt annoncering på søgemaskiner må Influenceren kun benytte kampagner, som tillader Google Adwords og lignende (kan ses under selve kampagnen), når formålet er at markedsføre Virksomheden.

Influencer marketing
5. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til support@makeinfluence.com. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

 

6. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til support@makeinfluence.com.

 

7. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.

 

8. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til support@makeinfluence.com.

Er du interesseret i at vide mere om sikkerhed og privatliv i forbindelse med færden på internettet, bør du være opmærksom på og vide noget om cybersikkerhed. Læs mere om vigtigheden af cybersikkerhed her.