Create free account

Integritetspolicy för företag

Här kan du läsa hur Make Influence ApS (“vi” eller “oss”) hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är alla de uppgifter och den information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person. De typer av personuppgifter som vi hanterar kan vi antingen ha fått från dig eller från andra i samband med att vi har levererat våra tjänster. 

1. Dataansvarig

Vi är dataansvariga för de uppgifter som vi hanterar om dig. Vi säkerställer att hanteringen av personuppgifter sker i överensstämmelse med rådande lagstiftning.


Våra kontaktuppgifter är:

Make Influence ApS

CVR-nr. 40 06 13 20

Strandgade 70, 1.

1401 Köpenhamn K

Danmark

Telefon: +45 88 24 74 72

 

2. De olika typerna av datahantering

Här nedan kan du läsa om hur och i vilka syften vi hanterar dina personuppgifter.

  • Samarbeten med företag

Som ett led i vårt arbete med att sammanföra företag med influencers behöver vi hantera allmänna personuppgifter. Det rör sig bland annat om namn, e-postadresser och telefonnummer till anställda på företaget som fungerar som våra kontaktpersoner. Syftet med vår hantering av personuppgifter är att registrera företaget i våra system, att administrera samarbetet samt att uppfylla våra juridiska skyldigheter i enlighet med redovisningslagen och Skattemyndigheternas bestämmelser.

Vi hanterar personuppgifterna i enlighet med artikel 6, stk. 1 b) i Dataskyddsförordningen, eftersom det är nödvändigt för oss att fullgöra vårt kontrakt med företaget om samarbetet.

Vi lagrar personuppgifter i tre år från det att avtalsförhållandet upphört för att på så sätt kunna dokumentera detta fram till preskriptionstidens slut. Bokföringsmaterial förvaras i enlighet med kontraktet i fem år från utgången av det räkenskapsår som materialet avser, på grundval av våra juridiska skyldigheter i redovisningslagen samt i förhållande till Skattemyndigheterna, jfr. Artikel 6, stk. 1c) Dataskyddsförordningen.

  • Kontaktformulär på hemsidan

På vår hemsida har vi kontaktformulär vilka kan nyttjas av företagen för att komma i kontakt med oss. När våra kontaktformulär används hanterar vi allmänna personuppgifter som t.ex. namn, telefonnummer, e-postadresser och eventuell övrig personlig information som uppges i syfte att kunna få sin förfrågan besvarad av oss.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med artikel 6, stk. 1f) i Dataskyddsförordningen, om berättigat intresse, samt för att kunna svara på förfrågningarna.

Förfrågningar raderas senast 12 månader efter att de har besvarats.

  • Nyhetsbrev

Vi kommer att skicka nyhetsbrev till dig om du har gett ditt samtycke till att få nyhetsbrev från oss på vår hemsida. I samband med detta hanterar vi allmänna personuppgifter om dig, t.ex. ditt namn och din e-postadress. Syftet med hanteringen är att kunna skicka ut nyhetsbrevet till rätt personer.

Vi hanterar personuppgifterna i enlighet med ditt samtycke, jfr. Artikel 6, stk. 1a) i Dataskyddsförordningen. Vi lagrar uppgifterna så länge som du önskar mottaga nyhetsbrev från oss och i två år därefter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mail till support@makeinfluence.comLäs mer i 7:e stycket av vår integritetspolicy.

 

3. Mottagare eller kategorier av mottagare

Vi kan vidarebefordra eller lämna ut dina personuppgifter till våra databehandlare, samarbetspartners och skattemyndigheter.

 

4. Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall behöver vi överföra dina personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES. Detta sker då vi använder oss av databehandlare utanför EU. Överföringen sker på grundval av Kommissionens standardavtalsbestämmelser eller andra nödvändiga garantier i enlighet med artikel 46 i dataskyddsförordningen. Vänligen kontakta support@makeinfluence.com, om du vill veta mer om hur kan få en kopia på relevanta skäl för överföring, eller var du kan få tag i relevanta överföringsgrunder.

Influencer marketing
5. Rätten att återkalla ditt samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke rörande vår hantering av dina personuppgifter. Detta gör du genom att skicka ett mail till support@makeinfluence.com. Om du väljer att återkalla ditt samtycke så påverkar det ej lagligheten av vår hantering av dina personuppgifter fram till tidpunkten för återkallandet. 

 

6. Dina rättigheter

Du har en mängd rättigheter när det kommer till hantering av dina personuppgifter.

  • Rätt att se personuppgifter (insynsrätt)
  • Rätt till rättelse av personuppgifter
  • Rätt till radering av personuppgifter
  • Rätt till begränsning av personuppgiftshantering
  • Rätt att göra invändningar
  • Rätten till dataportabilitet

Om du vill använda dig av dina rättigheter kan du skicka ett mail till support@makeinfluence.com.

 

7. Klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Är du missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats av oss kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndighetens adress är Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm. Telefon 08-657 61 00. E-postadress: imy@imy.se

 

8. Har du frågor?

Om du undrar något gällande vår hantering av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via mail på support@makeinfluence.com.