Create free account

Integritetspolicy för Influencers

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter när du som influencer skapar ett gratis konto på Make Influence ApS (“vi” eller “oss”). Personuppgifter är alla slags uppgifter och information som på ett eller annat sätt kan knytas till en person. De typer av personuppgifter som vi hanterar har antingen kommit oss tillhanda från från dig direkt eller från andra parter i samband med att vi har levererat våra tjänster.

1. Dataansvarig


Make Influence ApS är dataansvariga för de uppgifter som vi hanterar i samband med att vi ingår ett samarbete med dig. Vi säkerställer att hanteringen av dina personuppgifter sker i överensstämmelse med rådande lagstiftning.

Våra kontaktuppgifter är:

Make Influence ApS

CVR-nr. 40 06 13 20

Strandgade 70, 1.

1401 Köpenhamn K

Danmark

Telefon: +45 88 24 74 72

 

2. De olika typerna av datahantering

Här nedan kan du läsa om hur och i vilka syften vi hanterar dina personuppgifter.

  • Vårt pågående samarbete

Som ett led i vårt uppdrag att matcha influencers som dig med rätt företag behöver vi hantera allmänna personuppgifter om dig. Det rör sig bland annat om ditt namn, e-postadress, telefonnummer, kön, födelsedatum, IP-adress samt uppgifter från sociala medier rörande saker som vilka målgrupper du riktar dig till.

Vår hantering av dina personuppgifter är en förutsättning för att vi ska kunna sätta dig i kontakt med de företag vi samarbetar med. Efter godkänd registrering kan du ingå avtal med dessa företag för marknadsföring av deras varumärken. Vänligen notera att det är Make Influence som ansvarar för utbetalningen av din månadsinkomst, vilket innebär att vi även kommer behöva hantera dina bank- och kontouppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med artikel 6, stk. 1 b) i Dataskyddsförordningen. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet med dig gällande vårt samarbete. 

Vi lagrar personuppgifter i tre år från det att avtalsförhållandet upphört för att på så sätt kunna dokumentera detta fram till preskriptionstidens slut. Bokföringsmaterial förvaras i enlighet med kontraktet i fem år från utgången av det räkenskapsår som materialet avser, på grundval av våra juridiska skyldigheter i redovisningslagen samt i förhållande till Skattemyndigheterna, jfr. Artikel 6, stk. 1 c) i Dataskyddsförordningen.

  • Kontaktformulär på hemsidan

På vår hemsida har vi kontaktformulär vilka du kan nyttja för att komma i kontakt med oss. När våra kontaktformulär används hanterar vi allmänna personuppgifter som t.ex. namn, telefonnummer, e-postadresser och eventuell övrig personlig information som uppges i syfte att kunna få sin förfrågan besvarad av oss.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med artikel 6, stk. 1 f) i Dataskyddsförordningen, om berättigat intresse, samt i syfte att kunna svara på förfrågningarna.

Förfrågningar raderas senast 12 månader efter att de har besvarats.

  • Nyhetsbrev

Vi kommer att skicka nyhetsbrev till dig om du på vår hemsida har gett ditt samtycke till att få nyhetsbrev från oss. I samband med detta hanterar vi allmänna personuppgifter om dig, t.ex. ditt namn och din e-postadress. Syftet med hanteringen är att kunna skicka ut nyhetsbrevet till rätt person.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med ditt samtycke, jfr. Artikel 6, stk. 1a) i Dataskyddsförordningen. Vi lagrar uppgifterna så länge som du önskar mottaga nyhetsbrev från oss och i två år därefter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mail till support@makeinfluence.comDu kan läsa mer om detta under punkt 7 i vår integritetspolicy. 

 

3. Mottagare eller kategorier av mottagare

Vi kan vidarebefordra eller lämna ut dina personuppgifter till våra databehandlare, samarbetspartners, de företag vars varumärken du marknadsför samt till skattemyndigheter.

 

4. Överföring av personuppgifter till tredjeland

I vissa fall behöver vi överföra dina personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES. Detta sker då vi använder oss av databehandlare utanför EU. Överföringen sker på grundval av Kommissionens standardavtalsbestämmelser eller andra nödvändiga garantier i enlighet med artikel 46 i Dataskyddsförordningen. Vänligen kontakta support@makeinfluence.com om du vill veta mer om hur kan få en kopia på relevanta skäl för överföring, eller var du själv kan få tag i relevanta skäl för överföring. 

Influencer marketing
5. Rätten att återkalla ditt samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke rörande vår hantering av dina personuppgifter. Detta gör du genom att skicka ett mail till support@makeinfluence.com. Om du väljer att återkalla ditt samtycke så påverkar det ej lagligheten av vår hantering av dina personuppgifter fram till tidpunkten för återkallandet. Återkallandet av samtycke träder därmed i kraft först vid tidpunkten då vi mottar ditt mail. 

Vänligen notera att återkallelse av ditt samtycke innebär att vi inte längre har tillåtelse att skicka våra nyhetsbrev till dig.

 

6. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter när det kommer till vår behandling av dina personuppgifter:

  • Rätt att se personuppgifter (insynsrätt)
  • Rätt till rättelse av personuppgifter
  • Rätt till radering av personuppgifter
  • Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling
  • Rätt att göra invändningar
  • Rätten till dataportabilitet


Du kan läsa mer om vilka rättigheter du har som registrerad på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: www.imy.se. Om du vill använda dig av dina rättigheter är det bara att skicka ett mail till support@makeinfluence.com.

 

7. Klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Är du missnöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndighetens adress är Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm. Telefon 08-657 61 00. E-postadress: imy@imy.se.

 

8. Har du frågor?

Om du undrar något gällande vår hantering av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via mail på support@makeinfluence.com.