Betingelser

§ 1

Ved oprettelse af en Virksomhedsprofil / tilmelding som Virksomhed accepterer Virksomheden de på denne side nævnte Virksomhedsbetingelser.


§ 2

En Virksomhed kan opsige samarbejdet vedr. en Kampagne eller alle sine Kampagner efter følgende regler:
a) Abb. kan opsige uden varsel og vil stoppe ved udløb af allerede betalte periode.
b) Kommission vil blive opsamlet i op til 30 dage efter opsigelsen og skal derfor stadig betales herefter.

Ved mislighold af Virksomheds Betingelser fra Virksomhedens side kan Make Influence opsige samarbejde med øjeblikkelig varsel. Der vil blive efterfaktureret evt opsamlet kommission i op til 30 dage efter ophør af samarbejdet.


§ 3

Når der er oprettet en bruger vil følgende finde sted:
a) Tilføjelse af kort som faktureres første gang når der er valgt et abonnement
b) implementering af tracking pixel og test her af.
c) Testen vil blive godkendt af Make influence og du har har efter adgang til at oprette kampagner.

Lukning af en Kampagne kan kun ske ved at kontakte Make Influence først.

Virksomheden må i nedluknings-perioden ikke ændre på Kampagnen.

Efter nedlukning af kampagnen tilbagebetales eventuelt indestående på Virksomhedskontoen til Virksomheden.

Make Influence kan lukke en Kampagne ned, hvis kortet er blevet afvist og der ikke kan betales kommission eller hvis website, tracking o.l. ikke virker og ikke kommer til at virke indenfor rimelig tid.


§ 4

En influencers ansøgning godkendes eller afvises på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Virksomheder er forpligtet til at informere influencere om vigtige ændringer i Kampagnen. Make Influence informerer dig om satsændringer, nye reklamer eller lukning af et program i nyhedsbrev til influencere, der udsendes løbende samt i vores beskedsystem.


§ 5

Der må ikke angives ukorrekte oplysninger eller oplysninger, der ikke har med det berørte Kampagne at gøre.


§ 6

Virksomheden har ansvar for at materiale, der stilles til rådighed for influencerne, overholder lovgivningen i Danmark og EU. Virksomheden skal holde Make Influence og influencere skadesløse i.f.m. krav, som udspringer af det materiale Virksomheden stiller til rådighed.

Influencer marketing

§ 7

Ansøgninger fra influencere, skal godkendes eller afvises inden 10 dage. Godkendte influencer ansøgninger kan senere afvises og omvendt via Virksomhedens statistik eller influencer oversigt.


§ 8

Virksomheden angiver enten en salgsprovision (en %) eller et fast beløb pr. salg (ex. moms) i sin Kampagne, og disse benyttes ved beregning af affiliates optjening.

Alle beløb, som influencerne optjener fratrækkes Virksomhedens saldo + 15% provision til Make Influence (der beregnes af beløbet til influenceren).

Generelle satsændringer foretages ved at kontakte Make Influence, som så retter satsen og kommunikerer den ud til influencerne.


§ 9

Make Influence viser saldo og udsteder fakturaer i DKK (Danmark). Bor du udenfor Danmark vises saldoen i DKK, og der faktureres i enten DKK.

Hvis Virksomheden opsiger sit samarbejde med Make Influence, så opgøres og tilbagebetales restsaldoen efter at der er gået 30 dage hvor der trackes evt salg og kommision til infleunceren.


§ 10

Vedr. tracking:

Virksomheden er forpligtet til at levere informationer fra eget system således at Make Influence er i stand til at godtgøre influencere for de leads og salg der leveres.

Informationer skrives i en trackingkode, som aktiveres hos Virksomheden og som Virksomheden modtager info om i.f.m. oprettelse af en Kampagne. Disse informationer er bla. ordre nr. og ordrens værdi uden fragt.

Eftersom der overføres data i trackingkoden, vil vi forslå at tage et kig på følgende: Persondatapolitik for virksomheder

Virksomheden skal levere korrekte oplysninger og skal levere dem uden unødigt ophold. I trackingkoden må der ikke angives personhenførbare oplysninger, som emailadresse, telefonnummer o.l.

Hvis en Virksomhed bruger flere affiliatenetværk så foretrækker vi at Virksomheden på sit website, ved klik fra et netværk, sætter en cookie hos brugeren og bruger denne cookie til at styre at den korrekte trackingkode aktiveres. Trackingkoden skal naturligvis aktiveres når Make Influence leverer sidste klik. Det skal fremgå af Kampagnens egne betingelser hvis Virksomheden bruger andre netværk og det derfor kan medføre annulleringer pga dobbelt provision e.l.

En influencer optjener beløb for leads og salg i 30 dage fra en bruger klikker på en Virksomheds reklame (cookietid). Der trackes via cookies eller IP-adresser genereret udfra klik. Det er den influencer hvor klikket sidst registreres, som får betaling for det skabte lead/salg.

Det er som nævnt Virksomhedens ansvar at trackingkode er placeret korrekt og leverer korrekte transaktioner til Make Influence. Dette er vigtigt for at influencerne kan have tillid til Make Influence og til Virksomhederne. Make Influence forbeholder sig ret til løbende at teste tracking.

Hvis det konstateres at trackingkode er fjernet eller ikke virker, så vil Make Influence kontakte Virksomheden for at få forholdet bragt i orden og det skal bringes i orden hurtigst muligt. Make Influence har ret til ved manglende tracking at beregne kompensation til affiliate influencerne baseret på programmets EPC.

Virksomheden kan i Kampagnens egne betingelser anføre hvis dele af sortimentet ikke er omfattet af Kampagnen. Dette skal dog godkendes af Make Influence først.


§ 11

Hvis en influencer bryder brugerbetingelser klart eller ikke efterlever en advarsel ved mindre brud, så bliver influencerens tilmelding slettet.

Ved sletning af en influencer ved brud på brugerbetingelserne tilbageføres beløb til Virksomhederne (så længe de ikke er udbetalt til influenceren), da det forudsættes at beløbene i så fald er uretmæssigt optjente.

Vær opmærksom på at Make Influence ikke kan kontrollere og følge op på alle influencere hele tiden. Du må som Virksomhed påregne at bruge lidt tid på egen kontrol/opfølgning på de influencere der er tilmeldt din Kampagne.

Hvis du har konstateret at en influencer overtræder brugerbetingelserne eller hvis du har mistanke derom, så bedes du indrapportere det til Make Influence hurtigst muligt, som så tager affære.

Reklamationer i.f.m. ovennævnte bør være os i hænde løbende og uden forsinkelse, da det er svært at inddrive udbetalte beløb (et optjent beløb udbetales efter 30-60 dage).


§ 12

Vedr. annulleringer:

Der kan opstå situationer hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret eller er resultatet af en test e.l.

Derudover kan forbrugere annullere ordrer jf. lovgivning vedr. returret.

Virksomheder er berettiget til at annullere ovennævnte type ordrer såfremt de udfylder en begrundelse. Dette gøres ved at tage kontakt til Make Influence

Virksomheder må ikke annullere andre reelt optjente beløb med mindre grunde til dette fremgår af Kampagnens egne betingelser og er godkendt af Make Influence.

Registreringer kan annulleres i indtil 14 dage.


§ 13

Betingelser for databehandling og Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger hos Make Influence:

Via websitet https://makeinfluence.com (Make Influence) indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger.

Læs mere her.

Senest opdateret d. 27 September 2019